Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών. Αγορά σκάφη.

DWT L/B/D draft περιοχή
id3614 1997-2000 10000-15000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3594 1987-1997 900-1100 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3588 500-1700 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Νότια Ασία
id3606 2006-2016 1260-1540 62-76/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3472 1975-1990 2000-3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3484 1500-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3466 2006-2016 4500-5500 90-110/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id3396 1989-2000 1350-1650 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών μαύρη Θάλασσα
id3408 2000-3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent μαύρη Θάλασσα
id3336 1800-2400 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3498 2000-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent
id3264 1992-... 1000-1200 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3266 2007-2017 3600-4400 84-103/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3263 1980-... 1500-3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3290 1990-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3254 25000-30000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent
id3219 1979-1984 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3237 12000-15000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent μαύρη Θάλασσα
id3239 1995-2005 5000-12000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3217 1988-1999 5500-7000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3176 λιγότερο από ό, τι 5500 100-133/14/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3168 1400-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id3151 360-440 45-55/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3127 1995-... 4900-8500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3102 40000-100000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent Κασπία Θάλασσα
id3072 1987-1980 15000-17000 150-160/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2997 1992-... 3000-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2948 2005-... 12000-15000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id2848 2800-3400 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2857 1980-1995 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2820 3000-5000 78-100/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Νοτιοανατολική Ασία
id2821 4800-7000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id2801 2005-... 30000-40000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2776 1980-2000 1600-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id2724 1973-1983 3000-8000 95-116/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2706 500-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2703 1996-2006 4950-6050 98-119/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2692 1400-9000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id2684 12000-15000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2697 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent
id2747 1500-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id2626 1000-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2775 1994-2004 275760-337040 300-367/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent
id2618 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2554 2000-2200 ...-122.8/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2533 9000-15000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2506 1990-2000 5800-6000 106-130/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2495 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id2410 1992-... 11000-15500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών μαύρη Θάλασσα
id2411 1992-... 6000-7500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών μαύρη Θάλασσα
id2413 1992-... 6000-8500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2452 2006-2016 900-1100 44-54/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Νότια Ασία
id2395 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent Κασπία Θάλασσα
id2468 1993-2003 8210-10035 102-125/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2363 500-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2365 4900-10035 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id2298 4500-8000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2258 2000-3500 /0/0 0 Bunkering σκάφος Μεσόγειος Θάλασσα
id2239 1991-... 5000-10000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent
id2240 1972-1982 1440-1760 51-62/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2245 200-500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2225 ...-1997 2000-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Κασπία Θάλασσα
id2195 1973-1983 3240-3960 81-99/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent μαύρη Θάλασσα
id2205 400-1000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2210 1973-1983 27000-33000 81-99/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2172 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Κασπία Θάλασσα
id2160 1980-1990 7000-10000 106-130/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Μεσόγειος Θάλασσα
id2054 1973-1983 2000-4500 75-99/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Ασία
id2007 2001-... 6000-7000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2011 1990-... 1000-1500 45-60/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2012 1963-1973 1350-1650 77-94/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1944 1984-1989 6750-15000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1941 200-400 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1938 ...-1996 1600-2800 65-75/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1922 ...-2007 4000-4800 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1913 1990-2000 2700-3300 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1912 5000-6000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1901 1973-1983 3240-3960 81-99/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1869 1981-1989 1200-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1868 2006-2016 5805-7095 92-113/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1841 περισσότερο από ό, τι 160000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent Μεσόγειος Θάλασσα
id1807 1990-2011 500-1000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Κασπία Θάλασσα
id1800 1200-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1805 300-1000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1804 2250-2750 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1787 1000-1200 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1789 1983-1988 400-600 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1749 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Βόρεια Ευρώπη
id1851 1200-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1962 3000-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Αφρική
id1966 1991-... 2000-3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2014 1000-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2042 1990-2000 6900-8300 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2063 2001-... 1500-3000 /0/0 2 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id2098 1963-1973 1124-1373 75-92/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2123 1992-2002 4410-5390 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2128 500-1700 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1712 1000-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Κασπία Θάλασσα
id1696 2009-2011 15000-20000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1672 4500-6000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent Νοτιοανατολική Ασία
id1669 λιγότερο από ό, τι 3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1608 5000-10000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1600 1980-1993 20000-30000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Ευρώπη
id1586 2001-... 7000-9000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Ευρώπη
id1585 2000-... 80000-100000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Ευρώπη
id1624 2001-... 50000-80000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1598 1984-... /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1596 400-900 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1542 4500-6000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1540 17000-34000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1530 περισσότερο από ό, τι 100000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1507 περισσότερο από ό, τι 3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1476 3000-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική & Κεντρική Ευρώπη
id1390 1994-2001 5000-6000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1384 1990-1998 1800-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id1342 3000-3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1344 περισσότερο από ό, τι 10000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1292 1996-... 11000-12000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1291 1958-1970 850-1100 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1280 3000-4000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1287 1995-... 300-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1274 5000-12000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1273 1990-1997 περισσότερο από ό, τι 2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1251 1986-... 8000-12000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1238 1991-... 1200-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1232 1955-... 1000-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1213 1989-... 1800-2255 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1195 2010-... 800-1100 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1193 1987-... 1500-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1178 1000-1700 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1174 1975-1986 2300-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1161 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1158 1996-... περισσότερο από ό, τι 4500 /0/0 3 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1152 2000-2002 9000-12000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1150 1995-2011 900-1100 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1147 1992-2000 1100-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1119 2500-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1117 1991-... 5000-8000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1116 2000-... 1200-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1447 1000-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1480 10000-20000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1484 1995-2003 2500-3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1485 30000-40000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1400 1400-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1367 1000-3000 30-.../0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1357 27000-37000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1356 ...-1994 1200-1800 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1129 1992-... 1000-2200 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Νότια Ασία
id1046 περισσότερο από ό, τι 5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1053 1500-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id1038 ...-1997 3000-6500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1027 5000-7000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1017 1990-2000 2000-3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1007 10-50 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id979 5000-8000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id971 1999-2004 2500-3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id970 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id967 7000-8000 110-120/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id958 1990-2012 900-1800 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id929 2000-2005 12000-16000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id927 1986-2005 900-1700 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id877 3000-4000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id868 2001-... 2500-3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id855 1980-1995 1000-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id836 10000-20000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id831 1500-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id807 2500-3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id798 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id795 500-3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id789 750-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id779 3000-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Καραϊβικής
id755 1995-... 1000-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Κασπία Θάλασσα
id645 1980-1985 500-1100 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id635 5000-7000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id617 1960-1985 1000-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id740 3000-4000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id705 5000-10000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id703 1960-2000 1000-3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id683 2000-... 400-600 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id686 1985-1995 1500-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Μεσόγειος Θάλασσα
id689 1990-... 4500-6000 /0/0 0 Bunkering σκάφος
id690 1993-2009 3000-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id602 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id597 2500-7000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id567 2005-... 3000-3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id553 ...-1982 900-1200 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Ασία
id516 45000-60000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id488 1988-1995 1500-2000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Μεσόγειος Θάλασσα
id478 800-1500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id479 10000-25000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Αφρική
id432 1990-2005 3000-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Άπω Ανατολής της Ρωσίας
id414 περισσότερο από ό, τι 3500 /18/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id183 2000-3000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id133 1500-2500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id129 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id117 1987-... 1500-5000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id112 2001-... 1100-2200 ...-80/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id57 300-600 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
Κύριο μενού
Επαφές
Αναζήτηση για σκάφη
Τελευταία Νέα
Ιανουάριος 27, 2013
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας

Προς το παρόν μπορείτε να εγγραφείτε με συνδρομή μας. Το κόστος είναι $ 300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε το σύνολο της βάσης δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της συνδρομής.

Φεβρουάριος 15, 2012
Ένα νέο χαρακτηριστικό στη σελίδα Επαφές

Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μας στείλετε οποιοδήποτε εξάρτημα απευθείας από το "Επικοινωνία".