Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών. Σκάφη προς πώληση.

DWT L/B/D draft περιοχή
id3570 1990 abt.400 49.59/7.8/3.3 3.13 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3574 2010 abt.5900 112.1/16.2/8 6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id3578 abt.400 46/8/3.3 3.1 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3579 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Νοτιοανατολική Ασία
id3555 abt.2900 /0/0 4.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent μαύρη Θάλασσα
id3581 1942 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3542 2002 abt.34200 1/7/17 42 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id3543 1983 abt.212400 78.12/12/5.5 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3538 1994 abt.3800 88.5/14/6.8 6.04 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Νοτιοανατολική Ασία
id3469 2011 abt.299900 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent
id3439 δεξαμενόπλοιο ποταμό 1962 abt.1300 78.5/11/2.73 2.4 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών μαύρη Θάλασσα
id3434 1987 abt.700 67/10/4.5 3.867 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3435 2002 abt.3500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3405 2012 abt.3900 96.6/15/7.4 5.2 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id3383 1989 abt.1900 69.98/66/12 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3385 1991 abt.7700 112.09/104.03/18.6 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3388 1987 abt.1100 /0/0 67 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3372 1985 110/10.5/3.63 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3331 1997 abt.8500 116.6/18.6/10.55 7.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Νότια Αμερική
id3318 1999 abt.99000 240.99/42/0 14.3 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Δυτική Ασία
id3297 1987 abt.6500 107.4/17.61/0 7 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3311 1996 abt.40300 181/32.03/0 11.02 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent
id3243 1991 abt.7900 124.9/17.3/9 7.12 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3221 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3210 abt.13800 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent Νοτιοανατολική Ασία
id3179 1987 abt.50000 182.02/32.24/17.81 13.29 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3180 1990 abt.82800 227/32/21 14 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3135 abt.99000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών rent Ανατολική Ασία
id3118 2012 abt.3900 94.4/15.4/7.6 5.65 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3117 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών 1970 abt.1500 10.54/9.52/2 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3077 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών 2010 abt.16800 150/23/12.5 8.8 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3080 2012 abt.3700 94.8/14.2/6.9 5.4 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3081 2011 abt.8400 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3083 2011 abt.6900 118/17.6/9 6.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3084 2011 abt.6900 118/17.6/9 6.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3085 2011 abt.4900 100.72/16/8 6.5 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3074 2009 abt.3700 88.6/0/0 6.12 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3071 1980 abt.1700 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id3006 2010 abt.11100 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2917 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών 2009 abt.3800 88.6/14.6/7.55 6.112 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2918 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών 1999 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.478 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2919 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών 2002 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.478 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2898 Πετρελαίου / δεξαμενόπλοιο χημικών προς πώληση 1995 abt.6500 105/16.8/8.4 6.95 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2900 6450 abt.6300 /0/0 4.4 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών μαύρη Θάλασσα
id2839 Πετρελαιοφόρο προς πώληση 1997 abt.1400 65/15/5.2 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2828 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών 1995 abt.15200 145/22.66/10.8 8.47 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2829 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών 1995 abt.15200 145/22.66/10.8 8.47 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2813 1987 abt.1700 69.5/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2830 Γερμανική ενδοχώρα δεξαμενόπλοιο 1963 abt.1100 82/8/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Βόρεια Ευρώπη
id2652 2008 abt.5500 105.6/16.6/8.6 6.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2641 1996 abt.109500 41.84/20.03/0 13.59 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2643 1995 abt.4800 91.16/16.5/7.5 5.9 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2568 1990 abt.1200 10.8/0/0 4 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2569 1992 abt.45300 73.41/12/73.41 5.4 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2578 1987 abt.3200 13/0/0 5.68 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2581 1990 abt.1200 62.77/60/10.3 4.2 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2497 1982 abt.6100 103/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2498 1978 abt.6600 105.595/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2496 1985 abt.6600 113.32/18.81/8.01 6.31 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2482 1983 abt.1200 56/9.8/4.6 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2432 1988 abt.1100 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2434 1987 88.8/13/6.4 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2437 1986 abt.1100 65/0/0 3.984 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2442 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών 1995 abt.6400 110/16.06/9.3 6.764 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2443 1993 abt.1800 74.15/11.4/5.2 4.664 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2449 1987 abt.4900 105.4/15.2/7.5 6.52 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2417 1986 abt.1100 65/0/0 3.984 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2380 πετρελαίου / δεξαμενόπλοιο χημικών 1990 abt.8700 113.95/18.4/9.8 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2381 πετρελαίου / δεξαμενόπλοιο χημικών 1991 abt.7800 108/18.2/8.9 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2383 Καλά διατηρώντας πετρελαίου δεξαμενοπλοίου 1992 abt.3600 86.67/12.8/0 6.4 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Μεσόγειος Θάλασσα
id2393 ποτάμι δεξαμενόπλοιο προς πώληση 1956 abt.1000 73.24/8.2/2.65 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Βόρεια Ευρώπη
id2396 Bunkering δεξαμενόπλοιο 2000 abt.4300 80.5/17/84 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2154 Χαμηλή σκάφος δεξαμενή σχέδιο 2011 abt.900 49.9/9.8/4.12 3.5 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id2157 2011 abt.1400 69.8/10.45/0 4.2 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Μεσόγειος Θάλασσα
id1928 Δεξαμενόπλοιο για χημικά προϊόντα, τύπου 3 1984 abt.3200 84.15/0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1950 1998 abt.9000 114.04/18.6/10.5 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1876 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1823 2002 abt.99000 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1751 abt.148500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1746 δεξαμενόπλοιο προς ενοικίαση και πώληση 1978 abt.3500 90.2/0/6.5 5.715 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Μεσόγειος Θάλασσα
id1774 Πετρελαιοφόρου ESP 2006 abt.3400 90/15.2/7.2 5.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1886 Tanker σε καλή κατάσταση 1962 abt.1500 85.92/9.5/2.97 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id2025 abt.300 50/6.6/0 1.56 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Βόρεια Ευρώπη
id2102 Νέο δεξαμενόπλοιο κατασκευή προς πώληση 2011 abt.13800 146/22/10.8 7.8 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών μαύρη Θάλασσα
id2116 Τάνκερ προς πώληση 1995 abt.16000 138.6/21.8/0 9.019 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1682 1988 abt.2000 76.51/11.4/5.3 4.7 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1683 1989 abt.2000 75.84/11.5/5.33 4.79 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1656 πετρελαίου / δεξαμενόπλοιο χημικών abt.10800 132/19.8/10 7.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1616 1982 abt.4900 103.3/15/0 6.45 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1594 2009 abt.10800 132.6/19.8/10 7.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1558 πετρελαιοφόρο (μονού / διπλού πυθμένα) 1997 abt.4900 99.9/15.4/7.8 6.51 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1565 2009 abt.13000 140.6/20.8/11.2 8.4 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1564 2012 abt.13400 146.5/21/11.2 8 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1505 1979 abt.2800 /0/0 2.95 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1506 1960 abt.3000 /0/0 3.5 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1510 Πετρελαιοφόρο προς πώληση 1987 abt.1700 74.92/11.5/5 4.3 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1228 Tanker σε καλή κατάσταση και έτοιμος για δουλειά 1991 abt.49500 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1211 χρησιμοποιημένο λάδι / δεξαμενόπλοιο χημικών 2001 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.48 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1218 Δεξαμενοπλοίων OIL ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 1986 abt.1200 65/10/4 4.2 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1192 Νέα δεξαμενόπλοια και κάτω από τα δεξαμενόπλοια κατασκευή προς πώληση 2011 abt.3300 89/17.8/5 3.5 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1191 2005 abt.49500 180/32.23/12.88 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1416 2009 abt.4900 101/16/8 5.9 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1417 χημικών πάγους δεξαμενόπλοιο 2001 abt.5400 109/16.19/0 5.75 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1415 abt.4900 100.72/16/0 6.2 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id1039 5 μικρές νέα δεξαμενόπλοια abt.900 53.5/9.2/0 3.5 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id1018 Oil Tanker, 50, Ιαπωνία 2006 abt.49500 180/32.23/12.88 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id1016 1999 abt.303300 334/58/22.52 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id952 2010 abt.10800 132/19.8/7.6 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id891 2011 abt.6300 103/16/7 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id857 1991 abt.13800 132/20.4/8.799 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id838 Πετρελαιοφόρο 1991 abt.600 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id821 Το αυτοπροωθούμενο πετρελαιοφόρο 2006 abt.700 71.9/10.6/0 2.2 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id818 TBN - Oil Tanker Chemical 1988 abt.1100 60.91/10/0 3.943 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id654  πετρελαιοφόρο διπλού κύτους 1987 abt.6600 107.38/17.6/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id662 πετρελαιοφόρο abt.8900 117.6/19/7.5 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών Ανατολική Ασία
id760 Doble κύτους χημικών / πετρελαιοφόρου 1988 abt.6000 118.5/15.8/7.9 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών κορυφή Μεσόγειος Θάλασσα
id563 1989 abt.7400 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id470 Χημικός / πετρελαιοφόρο 2010 abt.6300 103/16/7 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id471 πετρελαιοφόρου προϊόν abt.6900 118/17.6/6.6 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id472 /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id308 Ποταμός δεξαμενόπλοιο TN057 1968 abt.1200 84.17/8.8/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id309 Ποταμός δεξαμενόπλοιο TN058 1961 abt.1100 84/8.24/0 2.6 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
id266 κύτους των χημικών προϊόντων, δεξαμενόπλοιο /0/0 0 Πετρελαιοφόρο, στο δεξαμενόπλοιο χημικών
Κύριο μενού
Επαφές
Αναζήτηση για σκάφη
Τελευταία Νέα
Ιανουάριος 27, 2013
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας

Προς το παρόν μπορείτε να εγγραφείτε με συνδρομή μας. Το κόστος είναι $ 300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε το σύνολο της βάσης δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της συνδρομής.

Φεβρουάριος 15, 2012
Ένα νέο χαρακτηριστικό στη σελίδα Επαφές

Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μας στείλετε οποιοδήποτε εξάρτημα απευθείας από το "Επικοινωνία".